Ari­na tavoit­te­lee yli 30 000 äänes­tä­jää kevään vaaleihin

Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen (vas.), toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio ja markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen kertoivat maanantaina Arinan edustajistovaaleista.

Ran­ta­poh­ja Osuus­kaup­pa Ari­nan huh­ti­kuus­sa pidet­tä­vien edus­ta­jis­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin voi odot­taa kas­va­van, kun osuus­kun­ta jär­jes­tää vaa­lin täl­lä ker­taa suo­ra­na hen­ki­lö­vaa­li­na. Aiem­min käy­tös­sä on ollut ns. lis­ta­vaa­li, jos­sa ääni on men­nyt jol­le­kin ryh­mit­ty­mäl­le ja pai­kat on täy­tet­ty suh­teel­li­sen vaa­li­ta­van mukai­ses­ti. Vaa­li­ta­van muu­tos on Ari­nan sään­tö­jen mukaan mah­dol­li­nen. Ari­nan hal­lin­to­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Mat­ti Pik­ka­rai­nen kui­ten­kin koros­taa, että hen­ki­lö­vaa­li ei estä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus