Lisäyk­siä Kari Hol­man haastatteluun

Lisäyk­siä 8.1 Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tuun Kari Hol­man haas­tat­te­luun. Hol­ma kir­joit­tau­tui Göte­bor­gin yli­opis­toon, mut­ta ei kos­kaan opis­kel­lut siel­lä. Palat­tu­aan Suo­meen hän opis­ke­li Oulun yli­opis­tos­sa. Oulus­sa hän val­mis­tui sys­tee­mi­suun­nit­te­li­jak­si. Jo opis­ke­luai­ka­na Hol­ma perus­ti Poh­jois-Suo­men Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­leh­den, joka ei tosin enää ilmes­ty. Lion­seis­sa Hol­ma on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1974.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus