Lii­kun­ta­pas­seil­la kan­nus­te­taan työt­tö­miä liik­ku­maan

Oulu­lai­set työt­tö­mät työn­ha­ki­jat pää­se­vät jäl­leen liik­ku­maan mak­sut­ta syk­syl­lä 2020. Lii­kun­ta­pas­sil­la voi käy­dä mak­sut­ta uimas­sa, kun­to­sa­lil­la tai pelaa­mas­sa sul­ka­pal­loa kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kois­sa.

Lii­kun­ta­pas­si on voi­mas­sa 19.10.–31.12. ja se oikeut­taa yhteen mak­sut­to­maan käyn­ti­ker­taan kol­me­na arki­päi­vä­nä vii­kos­sa (ma–pe) kel­lo 15 asti. Pas­si käy Rak­si­lan, Raa­tin ja Vesi-Jatu­lin uima­hal­leis­sa sekä Rak­si­lan, Raa­tin, Lin­nan­maan, Oulun urhei­lu­ta­lon, Oulu­hal­lin, Jatu­lin lii­kun­ta­kes­kuk­sen, Oulun­sa­lon lii­kun­ta­kes­kuk­sen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin Vorel­lin kun­to- ja lii­kun­ta­sa­leis­sa.

Lii­kun­ta­pas­sin voi hakea hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta vas­taan maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon 12.–14.10. kel­lo 9–16 Busi­ness­A­se­mal­ta, Hal­li­tus­ka­tu 36 B. Tors­tais­ta 15.10. alkaen lii­kun­ta­pas­sin voi nou­taa Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton Oulun asioin­ti­pai­kas­ta (Uusi­ka­tu 52, 1. ker­ros) arki­sin kel­lo 9–16.

Pas­sin haki­jan tulee olla TE-toi­mis­toon rekis­te­röi­ty­nyt oulu­lai­nen työ­tön työn­ha­ki­ja.