Lea­de­rin uusi kausi on tuo­nut uusia tuki­muo­to­ja yrityksille

Oulun Seudun Leaderin uuden ohjelmakauden yritystuista olivat Iin Micropoliksessa kertomassa Pirjo Hongisto (vasemmalla), Kaisa Lumiaho (keskellä) ja Tauno Kova. Kuvassa myös Iin kunnan elinvoimapalveluiden Noora Huotari (toinen vasemmalta) ja Johanna Jakku-Hiivala.Oulun Seudun Leaderin uuden ohjelmakauden yritystuista olivat Iin Micropoliksessa kertomassa Pirjo Hongisto (vasemmalla), Kaisa Lumiaho (keskellä) ja Tauno Kova. Kuvassa myös Iin kunnan elinvoimapalveluiden Noora Huotari (toinen vasemmalta) ja Johanna Jakku-Hiivala.

Oulun Seu­dun Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi vuo­sil­le 2023–2027 on käyn­nis­ty­nyt, ja yri­tys­tu­kien haku avau­tui kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tukien vali­koi­maan on saa­tu myös usei­ta uusia tuki­muo­to­ja. Maa­seu­dun pie­nil­le yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ava­si Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Iis­sä jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, johon Lea­de­rin edus­ta­ji­na osal­lis­tui­vat hänen lisäk­seen mak­sa­tus­neu­vo­ja Kai­sa Lumia­ho sekä Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus