Lapuan ja Oulun hiip­pa­kun­nis­sa kor­keim­mat äänestysprosentit

Kor­keim­mat äänes­tys­pro­sen­tit seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa oli­vat Lapuan (16,3 %) ja Oulun (15,4 %) hiip­pa­kun­nis­sa ja mata­lim­mat Mik­ke­lin (10,9 %) ja Hel­sin­gin (9,7 %) hiip­pa­kun­nis­sa. Aktii­vi­sim­mat äänes­tä­jät löy­ty­vät Oulun hiip­pa­kun­taan kuu­lu­vas­ta Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nas­ta sekä Lapuan hiip­pa­kun­taan kuu­lu­vas­ta Kin­nu­las­ta. Molem­mis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 36. Oulus­sa seu­ra­kun­nan äänes­tys­pro­sent­ti oli 10,3. Oulun seu­ra­kun­nis­ta kor­kein äänes­tys­pro­sent­ti 15,4 oli Kii­min­gis­sä. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus