Lap­sen syö­väs­tä voi puhua

On arki-ilta­päi­vä, 7-vuo­tias eka­luok­ka­lai­nen Mil­ja on juu­ri tul­lut kou­lus­ta kotiin. Hän syö väli­pa­laa, leik­kii ja kat­soo tele­vi­sios­ta las­te­noh­jel­maa. Laku-koi­ra on tou­huis­sa muka­na. Äiti Tan­ja puu­hai­lee koto­na. Kak­si van­hem­paa las­ta on vie­lä kou­lus­sa ja isä töis­sä.
Vaik­ka kaik­ki vai­kut­taa tui­ki taval­li­sel­ta, on sii­nä jota­kin eri­tyis­tä. Arki alkaa vas­ta pala­ta vähi­tel­len rai­teil­leen Kau­pin per­hees­sä. Rei­lu vuo­si sit­ten leu­ke­mi­aan sai­ras­tu­nut Mil­ja aloit­ti hel­mi­kuus­sa nor­maa­lin kou­lun­käyn­nin Mar­tin­nie­men kou­lus­sa, mis­tä hän on innois­saan. Äiti Tan­ja suun­nit­te­lee töi­hin­pa­luu­ta omais­hoi­ta­jan roo­lis­ta teke­mään lyhen­net­tyä työ­päi­vää, mikä on mah­dol­lis­ta eka­luok­ka­lai­sen van­hem­mal­le.
Taka­na on vai­kea ja haas­ta­va vuo­si Mil­jal­le ja koko per­heel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus