Kivi­nie­meen suun­nit­teil­la täydennysrakentamista

Karttaan merkitylle vihreälle alueelle on vireillä kaavamuutos, jotta rakentamattomiin kortteleihin voidaan rakentaa asuinpientaloja. Vaaleanpunaisella alueella ovat Kiviniemen koulu ja päiväkoti. Kuva: Oulun karttapalveluKarttaan merkitylle vihreälle alueelle on vireillä kaavamuutos, jotta rakentamattomiin kortteleihin voidaan rakentaa asuinpientaloja. Vaaleanpunaisella alueella ovat Kiviniemen koulu ja päiväkoti. Kuva: Oulun karttapalvelu

Kel­lon Kivi­nie­men Nie­lu­tiel­lä sijait­se­vaan kah­teen raken­ta­mat­to­maan kort­te­liin on suun­ni­tel­mis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Kort­te­lei­ta 878 ja 879 kos­ke­va ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nos on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä 24.10. saak­ka palaut­teen jät­tä­mis­tä var­ten. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sallivaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus