Kivi­kou­lun pur­ku­lu­vas­ta pää­te­tään tänään

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län enti­sen ala­kou­lun eli Kivi­kou­lun pur­ku­lu­pae­si­tys on tänään kokoon­tu­van raken­nus­lau­ta­kun­nan käsi­tel­tä­vä­nä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut esit­tää tyh­jil­lään ole­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen purkamista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus