Kes­kus­tan jäsen­vaa­lin kär­ki­si­joil­la istu­vat kansanedustajat

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan jäse­nää­nes­tys edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta käy­tiin vii­kon­lop­pu­na. Jäse­nää­nes­tyk­ses­sä sai­vat äänes­tää Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin perus­jär­jes­töi­hin vähin­tään kak­si kuu­kaut­ta ennen jäse­nää­nes­tys­tä liit­ty­neet 15 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­lö­jä­se­net. Vaa­lis­sa annet­tiin 8 928 ääntä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus