Kel­lon asu­kas­tu­val­ta lou­nas­ruo­kaa tilauk­ses­ta

Kel­lon asu­kas­tu­val­la val­mis­te­taan ruo­kaa nou­det­ta­vak­si ja annok­sia myös kul­je­te­taan lähia­lu­eel­le. Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n yllä­pi­tä­mä Kel­lon asu­kas­tu­pa kuu­luu nyt osak­si Oulu-apua. Ruu­an­val­mis­tus alkoi näis­sä mer­keis­sä 17.4. Pal­ve­lu on otet­tu hyvin vas­taan. Lou­nas kuu­lui asu­kas­tu­van toi­min­taan myös “nor­maa­lio­lois­sa”.

Asu­kas­tu­val­la val­mis­te­taan ruo­kaa maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin. Tila­tut lou­nas­rasioi­hin paka­tut annok­set voi hakea asu­kas­tu­van pää­ovel­ta kel­lo 11–13 tai kotiin toi­mi­tet­tu­na noin vii­den kilo­met­rin säteel­lä asu­kas­tu­val­ta. Lou­naan hin­ta on kuusi euroa. Kul­je­tuk­ses­ta peri­tään lisäk­si kilo­met­ri­kor­vaus. Annos sisäl­tää lou­naan, salaa­tin, lei­vän ja jäl­ki­ruu­an. Tilauk­sen voi mak­saa voi pank­ki­kor­til­la, kätei­sel­lä tai mikä­li on sovit­tu, las­kul­la. Lou­naan voi tila­ta ja lisä­tie­to­ja kysyä puhe­li­mit­se (044 528111).

Ruu­an tilaa­ji­na on jo muka­na run­saas­ti asu­kas­tu­van vakio­asiak­kai­ta, jot­ka ovat tot­tu­neet käy­mään syö­mäs­sä asu­kas­tu­val­la, mut­ta tilaa­ji­na on myös uusia lou­nas­asiak­kai­ta. Täl­lä vii­kol­la vapun­päi­vän per­jan­tai­na 1.5. lou­nas­ta ei ole, vaan lou­nas­ta val­mis­te­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti tors­tai­na 30.4. Suun­ni­tel­mis­sa on myös teh­dä munk­ke­ja tilaus­myyn­tiin.

Vii­kon ruo­ka­lis­ta ja tie­to­ja toi­min­nas­ta löy­tyy Kel­lon Asu­kas­tu­van net­ti­si­vuil­ta kellonasukastupa.fi tai asu­kas­tu­van Face­book-sivuil­ta.