Runo (kevät 2020)

Tapah­tui maa­il­mal­la ihme jut­tu,

levi­si Kii­nas­ta pöpö, jos­ta tuli kaik­kien tut­tu.

SE sai aikaan kum­mia asioi­ta,

niis­tä ker­rot­tiin myö­hem­min tari­noi­ta.

Kou­lut kiin­ni lai­tet­tiin

ves­sa­pa­pe­reis­ta tais­tel­tiin.

Piti muis­taa kädet pes­tä,

muu­ten ei kan­sa kes­tä.

Tuli pal­jon kiel­to­ja.

piti vähen­tää rien­to­ja.

Etä­kou­lus­sa opis­kel­tiin,

läk­syt opet­ta­jal­le toi­mi­tet­tiin.

On ruo­ka kau­pois­ta mel­kein lop­pu,

tulee­ko­han täs­sä itsel­le­kin hop­pu?

Toi­vot­ta­vas­ti ei kii­na­lai­set syö enään lepa­koi­ta,

ettei tar­vit­se koko maa­ta eva­koi­da.

Oli­si­pa tämä pian ohi,

auke­ai­si jos­kus kou­lun ovi.

Lepa 11 v. Kii­min­ki