Par­ve­ke­lau­lut viih­dyt­ti kan­saa Kii­min­gis­sä

Topias Uusitalo, Markus Uusitalo ja Lauri Tuohimaa soittivat ja lauloivat tuulessa ja tuiskussa. Parvekelaulut aloitettiin Senioritalojen pihamaalta.Topias Uusitalo, Markus Uusitalo ja Lauri Tuohimaa soittivat ja lauloivat tuulessa ja tuiskussa. Parvekelaulut aloitettiin Senioritalojen pihamaalta.

Sen lisäk­si, että useat kat­so­jat seu­ra­si­vat Koi­te­li elää ry:n jär­jes­tä­miä par­ve­ke­lau­lu­ja omil­ta par­vek­keil­taan ja pihoil­taan, jopa sadat ihmi­set ympä­ri Suo­men kat­soi­vat tapah­tu­man Face­bookli­veä. Tun­nel­maa ja tun­tei­ta riit­ti, kun Lau­ri Tuo­hi­maa sekä Uusi­ta­lo Bros eli Mar­kus ja Topias Uusi­ta­lo lau­loi­vat ja lau­lat­ti­vat ylei­söä. – Jäi erit­täin hyvät fii­lik­set. Aluk­si kyl­mä kevät­tuu­li heit­te­li nuot­te­ja pit­kin kes­kus­taa, mut­ta onnek­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus