Kas­ki muut­ti iki­met­sän hedel­mäl­li­sek­si viljelymaaksi

Kaskenpolttoa tehtiin Suomessa jo tuhansia vuosia sitten. Ensimmäisen kerran kasket kielsi Ruotsin kuningas puupulassa. Toistaiseksi perinnettä ylläpitävät kasket ovat Suomessa vielä savunneet Metsähallituksen Luontopalveluiden toimesta. Kuva: Marko Haapalehto/MetsähallitusKaskenpolttoa tehtiin Suomessa jo tuhansia vuosia sitten. Ensimmäisen kerran kasket kielsi Ruotsin kuningas puupulassa. Toistaiseksi perinnettä ylläpitävät kasket ovat Suomessa vielä savunneet Metsähallituksen Luontopalveluiden toimesta. Kuva: Marko Haapalehto/Metsähallitus

Ensim­mäi­set mer­kit vil­je­lys­tä Suo­mes­sa ovat 7 000 vuo­den takaa. Tuol­ta ajal­ta ovat van­him­mat löy­de­tyt tat­ta­rin sii­te­pö­ly­hiuk­ka­set. Tat­ta­rin sii­te­pö­ly on niin ras­kas­ta, että se tus­kin on tul­lut tuu­len muka­na kovin­kaan kau­kaa. Samoi­hin aikoi­hin ilmes­ty­vät myös ensim­mäi­set ohran sii­te­pö­lyt. Ensim­mäi­set vil­je­ly­ko­kei­lut teh­tiin kivi­kau­ti­sis­sa, pää­asial­li­ses­ti elan­ton­sa met­säs­tyk­ses­tä ja keräi­lys­tä saa­neis­sa yhtei­söis­sä. Toden­nä­köi­sim­min kas­ki­vil­je­lyä on alet­tu har­joit­taa Suo­mes­sa vii­meis­tään 2300–2000-luvulla ennen ajan­las­kun alkua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus