Roko­tusai­ko­ja ei voi vie­lä varata

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la anne­taan täl­lä het­kel­lä koro­na­ro­kot­tei­ta vain koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­val­le hen­ki­lö­kun­nal­le sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö­jen asuk­kail­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le. Muut kun­ta­lai­set eivät voi vie­lä vara­ta roko­tusai­ko­ja. Oulun­kaa­ri ilmoit­taa net­ti­si­vuil­laan, pai­kal­lis­me­diois­sa ja Oulun­kaa­ren Face­book-kana­val­la, kun rokot­tei­den laa­jem­pi jake­lu alkaa. Tiis­tai­hin men­nes­sä Oulun­kaa­ren alu­eel­la ensim­mäi­sen rokot­teen oli saa­nut noin 870 hen­ki­löä. Toi­sen­kin rokot­teen saa­nei­ta oli tuol­loin noin 30. Rokotteita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus