Kan­taa lähi­met­sän puo­les­ta Kiviniemessä

Metsässä voi leikkiä Karhu nukkuu -leikkiä, tehdä matikkatehtäviä ja leikkiä hippaleikkiä.Haluan, että siinä on metsää...Lapset ovat ottaneet kantaa koulua ja päiväkotia lähellä olevan metsän merkityksestä.Metsässä voi leikkiä Karhu nukkuu -leikkiä, tehdä matikkatehtäviä ja leikkiä hippaleikkiä.Haluan, että siinä on metsää...Lapset ovat ottaneet kantaa koulua ja päiväkotia lähellä olevan metsän merkityksestä.

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä on Oulun kau­pun­gil­la vireil­lä ase­ma­kaa­va­muu­tos, jos­sa Nie­lu­tiel­lä sijait­se­vaan kah­teen raken­ta­mat­to­maan kort­te­liin on suun­ni­tel­mis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Alu­eel­la on herän­nyt huo­li puis­toa­lu­een puo­les­ta, jot­ta se säi­lyi­si raken­ta­mat­to­ma­na vir­kis­tys­käy­tös­sä. Aluet­ta on suun­ni­tel­mis­sa kaa­voit­taa asuin­pien­ta­lo­jen kortteliksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus