Kan­sa­lais­opis­to­jen kevät­kat­sel­muk­set ovat netissä

Iissä on taidekoulun toimintaa on tuotu tänä keväänä esille koulupäivän yhteydessä toteutetuilla lyhyillä musiikki- ja kuvataidekursseilla, esimerkiksi lumenveistokursseilla. Kuva: Hennariikka LohiIissä on taidekoulun toimintaa on tuotu tänä keväänä esille koulupäivän yhteydessä toteutetuilla lyhyillä musiikki- ja kuvataidekursseilla, esimerkiksi lumenveistokursseilla. Kuva: Hennariikka Lohi

Koro­na­ra­joi­tus­toi­mien takia kan­sa­lais­opis­to­jen toi­min­ta on ollut taval­li­suu­des­ta poik­kea­vaa. Poik­kea­vuu­det jat­ku­vat kevät­kau­den lop­puun sak­kaa, sil­lä perin­tei­siä kevät­näy­tök­siä ja näyt­te­lyi­tä ei juu­ri­kaan voi­da järjestää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus