Kalan­kas­va­tus voi pala­ta Kui­va­nie­mel­le, IHN-virus on voi­tet­ta­vis­sa ole­va lohi­tau­ti

Kirjolohia kasvatetaan Kuivaniemellä mahdollisesti jo ensi keväänä.

Vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa Kui­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt kala­tau­ti IHN pysäyt­ti kir­jo­lo­hen kas­va­tuk­sen, mut­ta put­ken pääs­tä näkyy valoa. – Täl­lä het­kel­lä näyt­tää, että IHN-tau­dis­ta on mah­dol­lis­ta pääs­tä eroon. Sekä pai­kal­li­set toi­mi­jat, että viran­omai­set teke­vät par­haan­sa, että tau­ti saa­daan hävi­te­tyk­si, tii­vis­tää yli­tar­kas­ta­ja Han­na Kuuk­ka-Ant­ti­la Evi­ras­ta. Kas­va­tus­kas­sis­sa merel­lä olleet sai­ras­tu­neen kir­jo­lo­het on hävi­tet­ty. Toi­min­ta kol­mes­sa mah­dol­li­ses­ti sai­rai­ta kalo­ja käsi­tel­lees­sä per­kaa­mos­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus