Tai­det­ta lin­tu­ja havain­noi­mal­la

Helteisellä säällä betoni kuivuu liian nopeasti, joten Timo Alaraasakka suihkuttelee vettä patsaan päälle aika ajoin.

Iin Oja­ky­läl­lä asu­val­la Timo Ala­raa­sa­kal­la on eri­tyis­laa­tui­nen suh­de piha­pii­rin­sä lin­tui­hin. Tint­tien ja mui­den sii­vek­käi­den tut­ta­vak­si pääs­syt elä­ke­läis­mies on veis­tä­nyt puus­ta jo pari­sen­sa­taa lin­tu­hah­moa ja seu­raa­va­na pro­jek­ti­naan Ala­raa­sak­ka valaa kak­si met­rin mit­tais­ta beto­ni­hö­mö­tiais­ta pihal­leen. Timo Ala­raa­sa­kan kiin­nos­tus lin­tui­hin sai alkun­sa rei­lu vuo­si­kym­me­nen sit­ten, kun eläk­keel­le jää­nyt mies asui vai­mon­sa Lii­san kans­sa paris­kun­nan mökil­lä meren­ran­nas­sa. – Siel­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus