Kais­mol­le 14. kausi maa­kun­nan kokoo­muk­sen johdossa

Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­muk­sen pii­ri­ko­kous pide­tiin sun­nun­tai­na Oulus­sa. Kokous valit­si pii­rin luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­don vuo­del­le 2022 sekä käsit­te­li muut sään­tö­mää­räi­set asiat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus