Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin 2025–26

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 kun­niak­si enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Oulun­sa­los­sa jou­lu­kuus­sa vuo­si­na 2025–2026.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Han­nu Lil­ja­mon hei­nä­kuus­sa teke­mä kun­ta­lais­aloi­te otti tul­ta kau­pun­gin pääs­sä. Lil­ja­mo esit­ti, että jou­lu­va­lot syt­tyi­si­vät jo tule­va­na jou­lu­na enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin men­täes­sä koh­ti kulttuuripääkaupunkivuotta.

Hal­lin­to­joh­ta­ja Ari Heik­ki­sen anta­man vas­tauk­sen mukaan aloi­te on kan­na­tet­ta­va. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kui­ten­kin vas­ta ensi ja seu­raa­va­na vuon­na. Asi­aa val­mis­tel­laan osa­na juh­la­vuo­den taloussuunnittelua. 

Lil­ja­mon aja­tuk­se­na on, että jou­lu­va­lot myös enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa vakaut­ta­vat kaik­kien oulu­lais­ten miel­tä ja tah­toa men­nä yhdes­sä koh­ti kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta Tier­na­kau­pun­ki Oulus­sa. Hau­ki­pu­taal­la on myös vas­ta­val­mis­tu­nut tori, jota koris­tai­si hie­no joulukuusi.