Jaak­ko Tuis­ku hakee Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirkkoherraksi

Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si haki kuusi pap­pia. Haki­joi­den jou­kos­sa on Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku.

Vir­kaa haki­vat myös: Pirk­ko Hän­ni­nen, Hyryn­sal­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, Heik­ki Karp­pi­nen, Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, Oulu, Pet­ri Sato­maa, vs. yhty­mä­joh­ta­ja, Oulu, Miia Sep­pä­nen, Suo­men Punai­sen Ris­tin Oulun pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja, Oulu, Jaak­ko Tuis­ku, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra ja Rai­ner Vää­nä­nen, Vaa­lan seu­ra­kun­nan vt. kirkkoherra.

Oulun hiip­pa­kun­nan tuo­mio­ka­pi­tu­li haas­tat­te­lee haki­jat kokouk­ses­saan 15.6. ja arvioi hei­dän kel­poi­suu­ten­sa, aset­taa kol­me heis­tä vaa­li­si­joil­le ja päät­tää vaa­lin aika­tau­lus­ta. Lopul­li­sen valin­nan kirk­ko­her­ras­ta teke­vät seu­ra­kun­ta­lai­set. He pää­se­vät äänes­tä­mään uut­ta kirk­ko­her­raa syksyllä.