Itse­näi­syys­päi­vää vie­te­tään poikkeusjärjestelyin

Itse­näi­syys­päi­vän juh­laa vie­te­tään tänä vuon­na vir­tu­aa­li­ses­ti. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set väli­tet­tiin verk­ko­kir­kon väli­tyk­sel­lä (www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko). Juh­lia ei kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si järjestetty.

Sep­pe­leen­las­kut san­ka­ri­hau­doil­le toteu­tui­vat kui­ten­kin monin pai­koin kuten Hau­ki­pu­taal­la. Sep­pe­leet las­ki­vat Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­nit ja sotain­va­li­dit, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta, Oulun kau­pun­ki ja LC Hau­ki­pu­das ja LC Haukipudas/Kello.

Muis­to­mer­kil­lä oli Putaan Vilk­kai­den kunniavartio.

Lisää alu­een itse­näi­syys­päi­vän juh­lal­li­suuk­sis­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 8.12.