Itse­näi­syys ja isänmaallisuus

Suo­mi 100-juh­la­vuo­si alkaa kään­tyä lopuil­leen. Pal­jon tapah­tu­mia tii­vis­tyi Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la vii­me kes­ki­viik­koon ja sitä edel­tä­nee­seen vii­kon­lop­puun. Täy­tyy onni­tel­la ja kiit­tää kaik­kia nii­den jär­jes­tä­jiä onnis­tu­neis­ta het­kis­tä. Mut­ta mitä on ja mitä ei ole itse­näi­syy­teen kuu­lu­va isän­maal­li­suus sata­vuo­ti­aas­sa Suo­mes­sa. Se tus­kin on poh­jim­mil­taan pas­sii­vis­ta pönöt­tä­mis­tä van­ho­ja muis­tel­len. Aina­kaan se ei tai­da olla hei­kom­mil­le uhoa­mis­ta lei­jo­na­pai­ta ja ‑rii­pus…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus