Nui­ja­mie­het pal­kit­si menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan, Veik­ko Joki­ko­kos­ta seu­ran uusi puheenjohtaja

Ylikiimingin Nuijamiesten kauden päättäjäistilaisuudessa palkittuja urheilijoita ja toimijoita Vesaisenlinnalla.

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten kau­den päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin Vesai­sen­lin­nal­la. Nui­ja­mies­ten puheen­joh­ta­ja Kei­jo Park­ki­nen piti kaut­ta muka­vas­ti onnis­tu­nee­na ja vai­he­rik­kaa­na. – Tänä vuon­na uute­na on ollut se, että hiih­dos­sa on saa­tu nuo­ria menes­ty­jiä lisää. Sir­pa Rii­ko­lan val­men­nus ja seu­ran panos­tus on tuot­ta­nut tulos­ta. Tytöil­le tuli hiih­don perin­tei­ses­sä vies­tis­sä SM-hope­aa. Sir­pa mei­na­si, että se on ensim­mäi­nen naisten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus