Mitä itse­näi­syys mer­kit­see minulle?

Auli Haa­pa­la Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Itse­näi­syys­päi­vän kyn­nyk­sel­lä kysyim­me Ran­ta­poh­jan alu­een ihmi­sil­tä, mitä Suo­men itse­näi­syys heil­le mer­kit­see. Mar­ko Kar­ja­lai­nen Kel­lon Kivi­nie­mes­tä ker­too ole­van­sa erit­täin ylpeä Suo­men itse­näi­syy­des­tä. – Sota­ve­te­raa­nit ovat teh­neet tämän maan meil­le ja olen hei­dän teois­taan erit­täin ylpeä. Kar­ja­lai­nen nos­taa itse­näi­syys­päi­vän aamu­na noin 60 lip­pua sal­koi­hin ennen aamu­kah­dek­saa. – Sii­nä ehtii… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus