Ket­ju-uudis­tus Poh­jois-Suo­men ensim­mäi­se­nä K‑supermarket Ateriassa

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­gin K‑kauppias Pet­ri Kum­pu­lai­nen on ollut samal­la kaup­pa­pai­kal­la Kii­min­gis­sä jo 18 vuot­ta. Tuo­na aika­na kaup­paa on laa­jen­net­tu pariin ker­taan ja remont­tia teh­ty kol­mes­ti. Vas­ti­kään vii­meis­tel­ty vii­mei­sin uudis­tus on ket­ju-uudis­tus, joka muut­taa koko ket­jun ulkoil­met­tä ja vali­koi­maa. Kii­min­gin K‑supermarket Ate­ria on ensim­mäi­nen kaup­pa, joka Poh­jois-Suo­men alu­eel­la sai uudet kas­vot. Vuo­den 2019 lop­puun mennessä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus