Sini­ris­ti­lip­pu lie­huu kaamosyössäkin

No nyt se koit­taa, suu­ri het­ki. Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta huo­men­na. On niin iso juh­la, että tuli juhan­nus tal­ven kes­kel­le,  kun lipu­tus­käy­tän­töä­kin muu­tet­tiin tämän itse­näi­syys­päi­vän osal­ta. Lipun voi halu­tes­saan nos­taa sal­koon jo tänään tiis­tai-ilta­na kel­lo 18. Lip­pu saa lie­hua tal­ven kaa­mo­syös­sä itse­näi­syys­päi­vän iltaan kel­lo 22 saak­ka. Pimeys tuo liput­ta­mi­seen kui­ten­kin omat kom­mer­venk­kin­sä. Lip­pu pitää nimittäin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus