Itse viri­te­tyt savus­ti­met aiheut­ta­vat jäl­leen paloja

Lähi­Ta­pio­la, pelas­tus­toi­mi ja Tukes nos­ti­vat vuon­na 2020 esiin uuden jää­kaap­pei­hin liit­ty­vän savus­tusil­miön. Nyt itse viri­te­tyt kyl­mä­sa­vus­ti­met ovat aiheut­ta­neet jäl­leen palo­ja. Asian­tun­ti­jat varoit­ta­vat nou­dat­ta­mas­sa ver­kos­sa liik­ku­via vink­ke­jä, sil­lä van­han kodin­ko­neen käyt­tä­mi­nen savus­ta­mi­seen voi olla hyvin vaarallista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus