Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat Oulus­sa maanantaina

Influenssarokotus

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat Oulus­sa maa­nan­tai­na 2.11.eri toi­mi­pis­teis­sä. Koro­nas­ta joh­tuen ei roko­tuk­sia poik­keuk­sel­li­ses­ti jär­jes­te­tä jouk­ko­ro­ko­tuk­si­na, vaan roko­tuk­siin on varat­ta­va aika hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­sen kautta.

Ajan voi vara­ta per­jan­tais­ta 30.10. alkaen. Jos säh­köi­nen ajan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta, ajan voi vara­ta soit­ta­mal­la omaan hyvinvointikeskukseen.

Roko­tuk­set jär­jes­te­tään arki­sin 2.11 – 30.11 sekä lisäk­si lau­an­tai­na 14.11 ja la 28.11. Jou­lu­kuun roko­tusa­jat avau­tu­vat varat­ta­vik­si vii­kol­la 48.

Roko­tus­ta­pah­tu­man mah­dol­li­sim­man tur­val­li­sen suju­mi­sen vuok­si tulee roko­tuk­siin tule­vien nou­dat­taa ohjeistuksia:

– Ruuh­kan vält­tä­mi­sek­si älä tule etu­kä­teen jonot­ta­maan, rokot­tei­ta riit­tää kaikille.

– Lai­ta kas­vo­mas­ki kas­voil­le roko­tus­pai­kal­le tullessasi.

– Rokot­ta­mi­sen suju­voit­ta­mi­sek­si pukeu­du lyhyt­hi­hai­seen jous­ta­va­kan­kai­seen pai­taan niin, että rokot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain hihaa nostamalla.

Roko­tus­pai­kat ja ‑ajat:

Hau­ki­pu­taan hyvinvointikeskus

Jatu­li, Joke­lan­tie 20

ti-pe klo 8–16

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus, ovi A 16 (Simp­pu­lan­har­jun­tien kautta)

ti klo 16–18

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus, Simp­pu­lan­tie 15, ovi A 3 (pää­ovi)

la 14.11. ja la 28.11 klo 9–16

Kii­min­gin hyvinvointikeskus

Ter­veys­tie 1, A‑ovi

ti 3.11. ja 17.11. klo 10–18

ti 10.11 ja 24.11. klo 8–16

ke, to klo 8–16

la 14.11. klo 9–16

la 28.11. klo 9–16

Yli­kii­min­gin hyvinvointipiste

Vesai­sen­lin­nan­tie 2

ti 17.11. klo 8–16

aiko­ja myös mui­na arkipäivinä

Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te

Kirk­ko­ku­ja 2

ti 17.11. klo 8–16

aiko­ja myös mui­na arkipäivinä

Kaak­ku­rin hyvinvointikeskus

Pesä­tie 11

ma-ke klo 8–16, to klo 8–18

la 14.11 klo 9–16

Oulun­sa­lon terveysasema

Kaup­pi­aan­tie 10

ti-ke klo 8–16

to klo 8–18

la 28.11. klo 9–16

Kon­tin­kan­kaan hyvinvointikeskus

Kajaa­nin­tie 46, A‑talo

ma-pe klo 8–16

Kar­va­ri­nau­kio 16

ma-pe klo 8–16

Kajaa­nin­tie 46 B‑talo

ti ja ke klo 15–17.30

Kajaa­nin­tie 46 A‑talo

la 14.11. klo 9–16

la 28.11. klo 9–16

Hal­pa­hal­lin tilat

Nuot­ta­saa­ren­tie 5

la 14.11. klo 9–16 ja la 28.11. klo 9–16

Tui­ran hyvinvointikeskus

Kan­gas­tie 16

ma, ke, to, pe klo 8–16

ti klo 8–17.30

la 14.11. klo 9–16

la 28.11. klo 9–16