Hyvä mar­ja­ke­sä lisää kadon­nei­den etsin­tö­jä – Puhe­lin ja kave­ri mukaan mar­ja­reis­sul­le

Hyvä hilla- ja mustikkakesä tuo esiin myös marjastuksen ongelmia.Hyvä hilla- ja mustikkakesä tuo esiin myös marjastuksen ongelmia.

Eksy­neis­tä mar­jas­ta­jis­ta on tänä kesä­nä uuti­soi­tu tiu­haan. Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun (Vape­pa) Oulun val­mius­pääl­lik­kö, jää­li­läi­nen Päi­vi Jur­va­kai­nen ker­too, että Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun Vape­pa oli lop­pu­viik­koon men­nes­sä ollut muka­na vii­den mar­jas­ta­jan etsin­nöis­sä. Etsit­tä­vät ovat olleet iäk­käi­tä hil­las­ta­jia. – En ole ver­ran­nut mää­rää edel­li­siin vuo­siin, mut­ta onhan tuo suu­ri mää­rä sii­hen näh­den, että mar­jas­tus­kausi on vas­ta alus­sa. Hyvä mar­ja­vuo­si tie­tää…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus