Hel­le sai man­si­kat kyp­sy­mään käsiin

Masnikan satokausi jŠäi täŠnäŠ kesŠänäŠ tavanomaista lyhyemmŠksi.

Ennä­tyk­sel­li­set hel­le­jak­sot ja poik­keuk­sel­li­nen kui­vuus ovat teh­neet kesäs­tä man­si­kan­vil­je­li­jöil­le vai­kean. Poi­min­ta­kausi jäi lyhyek­si, kun man­si­kat kyp­syi­vät nopeam­min kuin nii­tä ehti poi­mia. Hel­teel­tä mar­ja­pel­lol­la työs­ken­te­ly on poi­mi­jal­le erit­täin ras­kas­ta. Ongel­mia on aiheut­ta­nut myös pit­kään jat­ku­nut kui­vuus. Hau­ki­pu­taal­la Mik­ko­sen mar­ja­ti­lal­la kesää kuvail­laan vaih­te­le­vak­si. Kuu­muus ja kui­vuus teki­vät kor­juu­kau­des­ta haas­ta­van, sanoo tilan isän­tä Erk­ki Mik­ko­nen. – Kii­ret­tä on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus