Hei­ton edus­tus­nai­set jäl­leen jat­koon Suo­men Cupissa

Muiden muassa Annukka Häkli, Anne-Maria Tolpanniemi, Marianne Pohjonen ja Anu Heikkinen ovat HaHen pelaajia. Kuva: Tero Siivola

Sun­nun­tai­na pelat­tiin sali­ban­dyn TEHO Sport Suo­men Cupin 2.kierros. Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten edus­tus­jouk­kue pela­si Pirk­ka­las­sa kova­ta­soi­ses­sa loh­kos­sa ylem­piä sar­jo­ja pelaa­vien jouk­kuei­den kans­sa. Sun­nun­tai­aa­mun ensim­mäi­nen peli oli F‑liigan B- loh­koa pelaa­vaa Pirk­ka­lan Pirk­ko­ja vas­taan. Tiu­kan otte­lun rat­kai­si noin 20 sekun­tia ennen pelin lop­pua San­na Ris­te­li ja peli päät­tyi Hei­ton voit­toon luvuin 3–4.

Päi­vän toi­nen peli oli 1. divi­sioo­naa pelaa­vaa SS Novaa (ent. HIFK) vas­taan. Otte­lu ete­ni 2–2 tilan­tees­sa jat­koa­jal­le saak­ka, mikä ei sekään vie­lä tuo­nut lop­pu­tu­los­ta. Lopul­ta voit­to­lau­kaus­ki­sa pää­tyi SS Novan hyväk­si 3–2. Häviön myö­tä Hei­tol­le tuli pelat­ta­vak­si kol­mas otte­lu ja vas­tus­ta­jak­si uudel­leen koti­jouk­kue Pirk­ka­lan Pir­kat. Hei­ton nai­set näyt­ti­vät tois­ta­mi­seen vaa­ral­li­suu­ten­sa kak­si sar­ja­por­ras­ta kor­keam­mal­la pelaa­val­le jouk­ku­eel­le voit­taen pelin luke­min 3–1 ja lunas­taen samal­la jat­ko­pai­kan Suo­men Cupissa.

Pelaa­mal­la seu­raa­val­le kier­rok­sel­le sel­viy­ty­nei­den lisäk­si Suo­men Cupin nel­jän­nes­vä­lie­riin tulee mukaan seit­se­män F‑liigan A- loh­kon jouk­kuet­ta. Pelican­sin luo­vut­tua pai­kas­taan F‑liigassa sekä Suo­men Cupis­sa, kier­rok­sel­la pelaa 14 jouk­kuet­ta. Yksi jouk­kue pää­see suo­raan välie­riin arvonnalla.

Otte­lu­pa­rit arvot­tiin Sali­ban­dy­lii­ton Face­book- sivuil­la 15.9. live­lä­he­tyk­ses­sä. Arvon­nas­sa Koo­Vee pää­si suo­raan puo­li­vä­lie­riin. Heit­to sai kotie­dun ja vas­tus­ta­jak­seen F‑liigan B- loh­koa pelaa­van O2-Jyväs­ky­län. Otte­lu tul­laan pelaa­maan siis Oulun seu­dul­la ja sen tar­kem­pi ajan­koh­ta sel­vi­ää myö­hem­min. Heti ajan­koh­dan sel­vit­tyä lisää tie­toa on saa­ta­vil­la Hau­ki­pu­taan Hei­ton net­ti­si­vuil­la sekä edus­tus­nais­ten Face­book- sivuil­la. Asia uuti­soi­daan myös Ran­ta­poh­jas­sa ja sen kana­vis­sa. Voit­ta­ja pelis­tä ete­nee puo­li­vä­lie­riin, jot­ka pela­taan alus­ta­vas­ti 22.11.

Lin­da Rautio