Hau­Pan voit­to­put­ki jatkuu

HauPan kulmatilanteesta 1-0 maalin viimeistelee maalille noussut toppari Iiro Vandell. Kuvat: Tommi Karvonen.HauPan kulmatilanteesta 1-0 maalin viimeistelee maalille noussut toppari Iiro Vandell. Kuvat: Tommi Karvonen.

HauPa:n voit­to­put­ki on jo kuu­den otte­lun mit­tai­nen. Kajaa­nin Haka jou­tui tai­pu­maan kovan vään­nön jäl­keen 2–1.

Satei­ses­sa sääs­sä pelat­tu kol­mo­sen syys­kier­rok­sen kär­ki­pään kamp­pai­lu tar­jo­si olo­suh­tei­siin näh­den laa­du­kas­ta, mut­ta ennen kaik­kea fyy­sis­tä jal­ka­pal­loa. Kajaa­nin Haka, joka on kan­sain­vä­lis­tä pelaa­ja­lis­taa sil­mäl­lä­pi­täen panos­ta­nut kau­teen jou­tui palaa­maan Kajaa­niin ilman pis­tei­tä ja menet­ti myös samal­la mah­dol­li­suu­det nousus­ta ensi kau­den kakkoseen.

Kajaa­ni­lai­set aloit­ti­vat maa­lin­teon puo­len tun­nin pelin jäl­keen, kun nopean pal­lon lii­kut­te­lun jäl­keen pal­lo pelat­tiin taka­viis­toon ja Kajaa­nin Clin­ton Eko­le pis­ti luke­mik­si 0–1. Hau­ki­pu­taa­lai­set eivät täs­tä lan­nis­tu­neet vaan ennen jak­son lop­pua Saku Sipo­lan pos­ti­mer­kin­tark­ka kul­ma­pot­ku tip­pui Iiro Van­de­lil­le etu­tol­pal­le, jol­la oli help­po työ tasoit­taa peli. Rat­kai­su­pe­lin tuok­sin­ta näkyi myös kort­tien muo­dos­sa, nii­tä jaet­tiin ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la perä­ti 7 kappaletta.

Toi­sen puo­lia­jan alkuun Hau­Pa sai sala­ma-alun. Kajaa­nin maa­li­vah­ti tulee sivu­va­pa­rin jäl­ki­ti­lan­tees­sa töke­rös­ti tilan­teen ulko­puo­lel­ta ja kaa­taa Van­del­lin, mis­tä vihel­le­tään pilkku.

Miik­ka Pal­dan lataa tilan­teek­si 2–1, kun peliä pelat­tu 50 minuut­tia. Tämän jäl­keen Hau­Pa puo­lus­ti tii­viis­ti ja oli mah­dol­li­suuk­sia iskeä vas­ta­hyök­käyk­sis­tä lisä­osu­mia, mut­ta nii­tä ei täl­lä ker­taa nähty.

Kol­mo­sen mes­ta­ri var­mis­tui myös vii­kon­lop­pu­na, kun Rol­lon Pojat voit­ti­vat Kol­mo­sen Poh­joi­sen loh­kon. Rova­nie­me­läi­set ovat kui­ten­kin ilmoit­ta­neet, että eivät aio ottaa mies­ten kak­ko­sen paik­kaa vas­taan kau­del­le 2024. Hau­Pa, OPS, KePS sekä Pon­Pa tavoit­te­le­vat vii­mei­sil­lä kier­rok­sil­la kak­kos­si­jaa ja mah­dol­lis­ta nousu­paik­kaa ensi vuo­den kakkoseen.