Hauk­kui­si­ko vai pel­käi­si­kö kar­hua?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan tie­noo hou­kut­ti per­hei­tä lap­si­neen ja isän­tiä sekä emän­tiä koi­ri­neen Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään koko per­heen tapah­tu­maan lau­an­tai­na. Pai­kal­la saat­toi muun muas­sa kokeil­la laser-ammun­taa, tutus­tua pien­pe­to­jen louk­ku­pyyn­tiin sekä kuul­la Poh­jois­mai­ses­ta supi­koi­ra­hank­kees­ta, jol­la pyri­tään estä­mään tuon hai­tal­li­sen vie­ras­la­jin leviä­mi­nen poh­joi­sim­paan Suo­meen sekä sitä kaut­ta mui­hin Poh­jois­mai­hin. Han­ket­ta rahoit­ta­vat EU:n ympä­ris­tö­ra­has­to LIFE+ sekä Ruot­si, Nor­ja, Tans­ka…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus