Vesia­lu­een omis­ta­jat unoh­det­tiin Väli­maan jätea­lu­een asias­sa

Kiimingissä on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa Välimaan suunnitelmia on esitelty. Vesialueen omistajat, jotka katsovat olevansa hankkeen suurimpia kärsijöitä, jäivät ilman tiedotusta ja lausntopyyntöä. Nyt he saivat jatkoajan lausunnon antamiselle. Viime kevätpuolen tilaisuudessa Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistyksen Esteri Ohenoja peräänkuulutti tarkempaa tietoa massiivisen hankkeen menetelmistä, jätteiden prosessoinnista ja siitä, mitä alueelle tullaan loppusijoittamaan.

Kii­min­gin Väli­maal­le on suun­nit­teil­la laa­ja kier­to­ta­lous­a­lue, jon­ne Las­si­la & Tika­no­ja kaa­vai­lee mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen perus­ta­mis­ta. Las­si­la & Tika­no­jan hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin esit­te­lyn yhtey­des­sä tuli ilmi, että vesia­lu­een omis­ta­jat, kuten Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue sekä Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin osa­kas- ja jako­kun­nat, on unoh­det­tu lausun­to­ja pyy­det­täes­sä. Myös Natu­ra-alue jäi vähäl­le huo­miol­la Las­si­la & Tika­no­jan YVA-selos­tuk­ses­sa

– Täs­sä yhtey­des­sä on tapah­tu­nut sel­vä menet­te­ly­ta­pa­vir­he, kun näil­tä tahoil­ta ei ole pyy­det­ty lausun­toa asias­ta, tote­aa Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­een isän­nöit­si­jä ja Kii­min­ki­jo­ki ry:n Juha Lind­ström.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus