Hau­ki­pu­taal­la ale­taan val­mis­taa ledi­kal­vo­ja teollisesti

Tuotantopäällikkö Tomi Karasti (etualalla) ja toimitusjohtaja Pekka Makkonen valmistelemassa ledikalvotuotantolinjaa toimintakuntoon Flexbrightin toimitiloissa Haukiputaan Teollisuustiellä. Laitteisto on kehitetty ja valmistettu Saksassa.

Hau­ki­pu­taan Teol­li­suus­tiel­lä Nokian enti­sis­sä tuo­tan­to­ti­lois­sa toi­mi­vas­sa Flex­bright Oy:ssä val­mis­tel­laan paras­ta aikaa tuo­tan­to­lin­jaa led-valai­sin­kal­vo­jen teol­li­sen tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen. Tuo­tan­non käyn­nis­tä­mis­tä on edel­tä­nyt vuo­sien suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­työ. Yri­tyk­sen Sak­sas­ta tilaus­työ­nä hank­ki­ma noin 1,5 mil­joo­nan euron hin­tai­nen tuo­tan­to­lin­ja edus­taa uusin­ta alan tek­no­lo­gi­aa. Vas­taa­vaa ei ole käy­tös­sä muu­al­la. Tuo­tan­to­lin­jan suun­nit­te­lu ja val­mis­tus yri­tyk­sen tar­pei­ta vas­taa­vak­si yhdes­sä val­mis­ta­jan kans­sa kes­ti vuoden… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus