Tule­vai­suu­den brän­di nousee Jää­lis­tä, Nika­ma sai uut­ta itse­luot­ta­mus­ta Lei­jo­nan luo­las­ta

Nikaman tarinan alku on Päivä Partasen suunnittelemassa selkärangan nikamia jäljittelevässä Ranka-kuosissa, josta Teemu Partanen valmisti jaloteräksiset korvakorut. Yrittäjällä on jaloteräkseen viha-rakkaussuhde, sillä materiaali on ainutlaatuinen innostavuudessaan ja haastavuudessaan. Uudet tuulet puhaltavat nyt Nikamassa, kun Partanen lähtee Leijonan luolan sijoittajien kanssa valloittamaan Suomea ja koko maailmaa.

Jää­li­läi­sen Nika­man tuh­ki­mo­ta­ri­na nousi vuo­den alus­sa jul­ki­suu­teen, kun yrit­tä­jä Tee­mu Par­ta­nen kuvain­nol­li­ses­ti rii­sui itsen­sä tele­vi­sio­ka­me­roi­den edes­sä ja pal­jas­ti poh­ja­kos­ke­tuk­sen­sa yrit­tä­jä­nä Nelo­sen Lei­jo­nan luo­lan kova­pin­tai­sil­le sijoit­taeh­dok­kail­le ohjel­man ensim­mäi­ses­sä jak­sos­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus