Nel­jä lähi­kou­lua lii­pa­si­mel­la Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Aiemmissa kouluverkkotarkasteluissa hyvin toimivaksi ja edulliseksi sadan oppilaan kouluksi todettu Tirinkylän koulu on jälleen kaupungin lakkautuslistalla.

Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lut Kii­min­gis­tä sekä Joki­ky­län ja Keis­kan kou­lut Hau­ki­pu­taal­ta ovat pie­ni­nä lähi­kou­lui­na osin vähän yllät­täen­kin kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä lak­kau­tus­lis­tal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus