Golf­kausi pyö­räh­ti käyn­tiin Vir­pi­nie­mes­sä

Ammattilaisuralle tähtäävä Kiira Riihijärvi harjoittelee ainakin kesän kotikentällä Virpiniemessä Tommi Linnan valmennuksessa.Ammattilaisuralle tähtäävä Kiira Riihijärvi harjoittelee ainakin kesän kotikentällä Virpiniemessä Tommi Linnan valmennuksessa.

– Maa­lis­kuus­sa koro­na­ti­lan­teen iskies­sä pääl­le mie­les­sä oli, että miten­hän tämä kaik­ki vai­kut­taa tule­vaan golf­kau­teen. Nyt näyt­tää kui­ten­kin hyväl­tä, pys­tym­me toi­mi­maan sovit­tu­jen rajoit­tei­den puit­teis­sa ja ohjei­ta nou­dat­taen, tote­aa Vir­pi­nie­mi Gol­fin kurs­si­tar­jon­nas­ta vas­taa­va golf­val­men­ta­ja Tom­mi Lin­na. Golf­kausi avat­tiin tut­tuun tapaan, mut­ta vie­lä var­sin koleas­sa sääs­sä äitien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na, jol­loin klu­bin lip­pu nos­tet­tiin sal­koon. Perin­tei­seen tapaan Vir­pi­nie­mi Golf Clu­bin kap­tee­nit…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus