”Ennen vil­ja­pank­ki, nyt muis­to­jen pankki”

Haukiputaan kotiseutumuseon sahaperinteen nŠyttely. *** Local Caption *** Naiset Halosenniemen sahalta ottavat vastaan Haukiputaan kotiseutumuseon sahaperinteen nŠyttelyyn tulijat vanhassa valokuvassa. Kuva: Auli Haapala

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo sijait­see vuo­del­ta 1858 peräi­sin ole­vas­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­la maal­la. Vil­jaa varas­toi­tiin maka­sii­niin kato­vuo­sien varal­le. Se toi­mi erään lai­se­na jyvä­pank­ki­na, jos­ta lai­nat­tiin sie­men­vil­jaa kyl­vet­tä­väk­si. Pula-aika­na vil­jaa voi­tiin myös jakaa köy­hil­le syö­tä­väk­si. Museos­sa näky­vät vil­ja­laa­rit ja kak­sin­ker­tai­set hir­si­sei­nät, jot­ka van­kan perus­tuk­sen kans­sa esti­vät vil­ja­var­kauk­sia ja jyr­si­jöi­den tuho­ja. Koti­seu­tu­museo perus­tet­tiin 1961, jol­loin Hau­ki­pu­taan mant­taa­li­kun­ta antoi lainajyvämakasiinin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus