Elo­ku­va: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja taas liikkeellä

Heikki Kinnunen on ottanut Mielensäpahoittajan hahmon omakseen.Heikki Kinnunen on ottanut Mielensäpahoittajan hahmon omakseen.

Kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä. Alun­pe­rin radios­sa ja leh­ti­kir­joi­tuk­sis­sa esiin­ty­nyt, sit­tem­min kir­jois­sa koko­nai­sek­si hah­mok­si kas­va­nut äksy van­ha maa­lai­suk­ko on seik­kail­lut val­ko­kan­kail­la jo kah­des­ti. Sekä Dome Karu­kos­ken Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2014) että Tii­na Lymin ohjaa­ma jat­ko-osa Ilo­sia aiko­ja, Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2018) oli­vat sen ver­ran suu­ria menes­tyk­siä, että jat­ko oli vain ajan kysymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus