Elo­ku­va: Kol­miu­lot­tei­nen elo­ku­vas­pek­taak­ke­li nos­taa hymyn huulille

Vuoden odotetuin elokuva säväyttää erityisesti vedenalaisilla kohtauksillaan. Kuva: 20th Century StudiosVuoden odotetuin elokuva säväyttää erityisesti vedenalaisilla kohtauksillaan. Kuva: 20th Century Studios

James Came­ro­nin (mm. Ter­mi­na­tor, Tita­nic) vuon­na 2009 ilmes­ty­nyt Ava­tar pitää hal­lus­saan elo­ku­va-alan himo­tuin­ta tit­te­liä: kysees­sä on edel­leen maa­il­man kaik­kien aiko­jen eni­ten rahaa teh­nyt elo­ku­va. Hui­keil­la eri­kois­te­hos­teil­la ja uraa­uur­ta­val­la 3D:llä varus­tet­tu elo­ku­va ei ehkä häi­käis­syt oma­pe­räi­syy­del­lään, mut­ta moni jäi sil­ti odot­ta­maan lisää sinis­ten ava­ruuso­lioi­den seik­kai­lu­ja yhdel­lä elo­ku­va­his­to­rian kau­neim­mis­ta vie­rais­ta maailmoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus