Ammat­tia­lat tutuik­si

Mihin opis­ke­le­maan perus­kou­lun jäl­keen? Tai onko alan­vaih­to mie­les­sä? Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä Ase­ma­ky­läl­lä esi­tel­tiin kou­lu­tus­tar­jon­taa tiis­tai­na ja kes­ki­viik­koa avoi­min ovin. Perus­kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­sia ja mui­ta tutus­tu­jia kävi noin 600. Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä on moder­nit, vuon­na 2013 val­mis­tu­neet oppi­mi­sym­pä­ris­töt.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus