Ala­ky­län kou­lu on muka­na inves­toin­tioh­jel­mas­sa – Sivis­tys- lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko kam­ma­taan läpi tule­val­la valtuustokaudella

Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen, konsernijohtaja Jukka Weisell ja kaupunginjohtaja Päivi Laajala valmistautumassa talousarvioinfoon. Tällä kertaa luvassa ei ole veronkorotuksia, mutta säästöjä on löydettävä. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen, konsernijohtaja Jukka Weisell ja kaupunginjohtaja Päivi Laajala valmistautumassa talousarvioinfoon. Tällä kertaa luvassa ei ole veronkorotuksia, mutta säästöjä on löydettävä. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kis­ti tiis­tai­na talous­ar­vion vuo­del­le 2022. Hän luon­neh­ti Oulun talou­den tilan­net­ta vakaak­si, mut­ta näky­miä myös huolestuttavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus