Aikuis­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to perut­tu, las­ten tapah­tu­ma toteu­tuu lauantaina

Aikuis­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to sun­nun­tai­na 19.2. on perut­tu huo­no­jen kelio­lo­suh­tei­den takia. Lau­an­tain las­ten hiih­to oheis­oh­jel­mi­neen Tor­pan­mäel­lä toteu­tuu, ker­to­vat järjestäjät.

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen aikuis­ten 40-vuo­tis­juh­la­hiih­to on ollut vas­ta­tuu­les­sa, sil­lä kisa ja latu­ret­ki jou­dut­tiin peru­maan nyt jo nel­jän­nen ker­ran peräk­käin joko koro­nan tai lumi­ti­lan­teen takia. Vie­lä vähän aikaa sit­ten lumi­ti­lan­ne näyt­ti hyväl­tä, mut­ta sään äkil­li­nen lauh­tu­mi­nen toi mut­kia matkaan.

Ladut ovat men­neet huo­noon kun­toon ja kovat tuu­let ovat lisäk­si ros­kan­neet ladut. Latu­vas­taa­vien mukaan täl­lä het­kel­lä laduil­la ei ole tur­val­lis­ta jär­jes­tää mas­sa­hiih­toa. Aikuis­ten hiih­don rei­tit oli­si­vat kul­ke­neet Tor­pan­mäel­tä Anna­lan­kan­kaan ja Run­te­lin suunnalle.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään nyt vii­den­nen ker­ran lau­an­tai­na 18.2. Tor­pan­mäel­lä. Hiih­toon läh­tö tapah­tuu vapaas­ti kel­lo 12–13 välil­lä. Kaik­ki hiih­tä­jät pal­ki­taan. Koko per­heen tapah­tu­man ohjel­mas­sa on myös muun muas­sa kep­pa­ri­ki­sa ja haus­kin asu ‑kisa. Pai­kal­la on kant­tii­ni ja mak­ka­ran­myyn­tiä sekä mah­dol­li­suus mäen­las­kuun. Tapah­tu­ma jat­kuu kel­lo 15:een saak­ka. Tar­kem­paa tie­toa: haukipudashiihto.fi

Aikuis­ten Hau­ki­pu­das­hiih­toa ei ole tur­val­lis­ta jär­jes­tää, sil­lä ladut näyt­tä­vät monin pai­koin nyt täl­tä. Kuvan rei­til­tä otti Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen kil­pai­lun­joh­ta­ja Jar­mo Savi­laak­so tiis­tai­na, jol­loin teh­tiin pää­tös 40-vuo­tis­juh­la­hiih­don perumisesta.