Ahke­ra vai­kut­ta­ja, osal­lis­tu­ja ja lukija

Irja Lahdensivu on ollut innokas kirjaston käyttäjä siitä lähtien kun oppi lukemaan. Kirjasto on kansalaisille edullisin sivistyspalvelu, hän muistuttaa. Tänään 70 vuotta täyttävä Lahdensivu viettää merkkipäiväänsä myöhemmin läheistensä kanssa.

70 vuot­ta tänään täyt­tä­vä Irja Lah­den­si­vu on ollut koko ikän­sä muka­na jär­jes­tö­toi­min­nas­sa ja hän on halun­nut vai­kut­taa aktii­vi­ses­ti yhtei­siin asioi­hin myös omal­la panok­sel­laan niin luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä kuin vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­ja­na­kin. – Asioi­hin voi vai­kut­taa, lisäk­si ihmis­ten tapaa­mi­nen ja toi­mi­mi­nen yhdes­sä on kivaa,  sanoo Lah­den­si­vu. Täl­lä het­kel­lä hän on niin tii­viis­ti muka­na seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­mis­sa ja vapaa­eh­tois­työs­sä, että muita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus