Las­ten ylei­sur­hei­lu­ke­sä käyntiin

Hau­ki­pu­taan Vei­kot tar­jo­aa jäl­leen tänä kesä­nä lap­sil­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua ylei­sur­hei­lu­kou­luun ja ylei­sur­hei­lu­ki­soi­hin kes­kusur­hei­lu­ken­täl­lä. Vei­kot on jär­jes­tä­nyt lap­sil­le kou­lua ja kiso­ja jo vuo­sia, ja kiin­nos­tus­ta on ollut. – Vii­me kesä­nä las­ten maas­to­juok­su­ki­saan osal­lis­tui 30–40 nape­roa, ker­too Veik­ko­jen ylei­sur­hei­lu­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Mik­ko Remsu.Myös tänä kesä­nä 4–8‑vuotiaita kut­su­taan liik­ku­maan. Ensim­mäi­nen maas­to­juok­su­ki­sa, Hal­pa­Hal­li Games 2018 start­taa jo kes­ki­viik­ko­na 30.5. Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän maas­tos­sa. Seu­raa­vat kisat ovat 11.7. ja 15.8. eri ylei­sur­hei­lu­la­jien merkeissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus