Tie­to­vi­sa 27.5.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko jal­kaa on suden­ko­ren­nol­la? 2. Ihmi­sen pie­nin luu on nimel­tään jalus­tin. Mis­sä se on? 3. Min­kä urhei­lu­la­jin suo­men­mes­ta­ri on kel­lo­lai­nen Pent­ti Hand? 4. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min Enrique Mar­tin Mora­les? 5. Mitä ikä­luok­kia on elos­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta eni­ten? a) 1945–49, b) 1950–54, c) 1955–59, d) 1960–64 6. Min­kä väri­nen pitää olla moot­to­ri­ve­neis­sä tarvittava… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus