Abi­tu­rien­tit lähiopetukseen

Oulun kau­pun­gin lukioi­den abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähio­pe­tuk­seen tors­tais­ta 21.1. alkaen. Muu ope­tus jär­jes­te­tään etä­ope­tuk­se­na rajoi­tus­ten voi­mas­sa olles­sa 1.2. saakka.

Opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään ruo­kai­lu heti, kun se on eri lukio­yk­si­köis­sä mah­dol­lis­ta. Lähio­pe­tuk­ses­sa nou­da­te­taan mas­ki­suo­si­tus­ta sekä opis­ke­li­joi­den että hen­ki­lös­tön osalta.