Äänes­tä Mar­tin­Mark­ki­noi­den paras­ta pukua

Finalistit yhteiskuvassa. Alla yksittäiskuvat kilpailunumeroineen.

Mar­tin­Mark­ki­noil­la 29.9. jär­jes­tet­tiin van­han ajan puku­kil­pai­lu, jol­la halut­tiin tuo­da esil­le pukeu­tu­mis­ta 100-vuo­ti­aas­sa Suo­mes­sa eri vuo­si­kym­me­ni­nä. Voit äänes­tä mie­les­tä­si paras­ta pukua. Ylei­sö saat­toi pukeu­tua mark­ki­noil­la van­han ajan vaat­tei­siin ja sai halu­tes­saan osal­lis­tua puku­kil­pai­luun. Esi­raa­ti valit­si lop­pu­kil­pai­luun vii­si fina­lis­tia. Ran­ta­poh­ja on muka­na jär­jes­tä­mäs­sä puku­kil­pai­lua.  Kil­pai­lun tulos jul­kis­te­taan Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 17.10. Eni­ten ääniä saa­nut puku­ki­san voit­ta­ja saa Hau­ki­pu­taan Uuden… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus